JPEG
JPEG/USDT
0.0005547-1.84%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0005731
Giá thấp nhất 24h
0.0005483
Vol 24h (JPEG)
77.82M
Số tiền 24h (USDT)
43.41K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
JPEG
JPEG’d is a novel and revolutionary lending protocol that will enable NFT holders an opportunity to obtain credit on their assets while still retaining ownership of them. The protocol is completely decentralized and is governed by token holders of the native platform. JPEG’d will also form several synergistic relationships with other protocols within DeFi to increase the value generated by users. JPEG’d has developed a creative insurance mechanism that will allow depositors to repurchase their NFTs back from the DAO in the event of a liquidation.
Tổng quan
Tên token
JPEG
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
69,420,000,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(JPEG)

(USDT)

0.0005547$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(JPEG)
Giá(USDT)
Số tiền(JPEG)
Thời gian
Mua vào JPEG
Bán ra JPEG
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngJPEG
TổngUSDT
Khả dụng-- JPEG
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngJPEG
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác