JOE
JOE/USDT
0.2599--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.2738
Giá thấp nhất 24h
0.2504
Vol 24h (JOE)
761.60K
Số tiền 24h (USDT)
203.32K
Giá cao nhất 24h
0.2738
Giá thấp nhất 24h
0.2504
Vol 24h (JOE)
761.60K
Số tiền 24h (USDT)
203.32K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
JOE
Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.
Tổng quan
Tên token
JOE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
225,389,783
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(JOE)

(USDT)

0.2599$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào JOE
Bán ra JOE
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngJOE
TổngUSDT
Khả dụng-- JOE
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngJOE
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only