IRISnet
IRIS/USDT
0.01861+5.55%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.02020
Giá thấp nhất 24h
0.01748
Vol 24h (IRIS)
8.30M
Số tiền 24h (USDT)
155.15K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
IRIS
IRISnet là mạng dịch vụ xuyên chuỗi được phát triển dựa trên Cosmos-SDK. Nó thông qua sự đồng thuận PoS ngoại quan và nhằm cung cấp thế hệ cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng mới cho các ứng dụng thương mại phân tán phức tạp. IRISnet triển khai một cách sáng tạo các nâng cấp quản trị trên chuỗi với sự tham gia của cộng đồng, các nút và mạng có thể tiếp tục phát triển trong tương lai và các chức năng mới có thể được tải trơn tru mà không cần hard fork, bao gồm cả các dịch vụ chuỗi chéo nâng cao.
Tổng quan
Tên token
IRIS
Thời gian phát hành
2019-04-08 00:00:00
Giá phát hành
0.2575 USDT
Tổng số phát hành
2,008,359,495
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(IRIS)

(USDT)

0.01861$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(IRIS)
Giá(USDT)
Số tiền(IRIS)
Thời gian
Mua vào IRIS
Bán ra IRIS
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngIRIS
TổngUSDT
Khả dụng-- IRIS
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngIRIS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác