IRISnet

IRIS/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (IRIS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (IRIS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
IRIS
IRISnet là mạng dịch vụ xuyên chuỗi được phát triển dựa trên Cosmos-SDK. Nó thông qua sự đồng thuận PoS ngoại quan và nhằm cung cấp thế hệ cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng mới cho các ứng dụng thương mại phân tán phức tạp. IRISnet triển khai một cách sáng tạo các nâng cấp quản trị trên chuỗi với sự tham gia của cộng đồng, các nút và mạng có thể tiếp tục phát triển trong tương lai và các chức năng mới có thể được tải trơn tru mà không cần hard fork, bao gồm cả các dịch vụ chuỗi chéo nâng cao.
Tổng quan
Tên token
IRIS
Thời gian phát hành
2019-04-08 00:00:00
Giá phát hành
0.2575 USDT
Tổng cung tối đa
2,008,359,495
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
IRIS
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào IRIS
Bán ra IRIS
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngIRIS
TổngUSDT
Khả dụng-- IRIS
Giá bán raUSDT
Số lượngIRIS
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...