iDeFiYieldProtocol

IDYP/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000
Vol 24h (IDYP)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000
Vol 24h (IDYP)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
IDYP
iDeFiYieldProtocol (iDYP) là token ERC-20 có sẵn trên Ethereum, Binance Smart Chain và Avalanche được sử dụng trong hệ sinh thái DeFi Yield Protocol như một phần của các chiến lược hợp đồng thông minh và Metaverse sắp tới. Các token iDYP tạo điều kiện thuận lợi cho phần thưởng cho các nhóm trang trại, mua lại, quỹ và stake. Giao thức lợi nhuận DeFi Metaverse sẽ sử dụng iDYP làm token quan trọng bằng cách trở thành một thành phần quan trọng của trò chơi chơi để kiếm tiền hấp dẫn.
Tổng quan
Tên token
IDYP
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
300,000,000
Sổ lệnh
0.0000001

Giá(
USDT
)

(
IDYP
)

(
USDT
)

0.0000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào IDYP
Bán ra IDYP
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngIDYP
TổngUSDT
Khả dụng-- IDYP
Giá bán raUSDT
Số lượngIDYP
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...