Ideaology
IDEA/USDT
0.015130.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01513
Giá thấp nhất 24h
0.01513
Vol 24h (IDEA)
3.51K
Số tiền 24h (USDT)
53.69
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
IDEA
Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.
Tổng quan
Tên token
IDEA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
500,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(IDEA)

(USDT)

0.01513$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(IDEA)
Giá(USDT)
Số tiền(IDEA)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào IDEA
Bán ra IDEA
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngIDEA
TổngUSDT
Khả dụng-- IDEA
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngIDEA
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only