HyperCycle

HYPC/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (HYPC)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (HYPC)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
HYPC
HyperCycle là một cấu trúc blockchain Layer 0++ mới được thiết kế để thực thi các vi dịch vụ on-chain tốc độ cao và không tốn kém, đặc biệt (nhưng không giới hạn ở) những dịch vụ liên quan đến AI. Bài viết này cung cấp tổng quan về thiết kế HyperCycle, thúc đẩy blockchain không sổ cái TODA/IP, mô hình tài sản TODA và hệ thống Proof of Reputation của SingularityNET.
Tổng quan
Tên token
HYPC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
2,147,483,640
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
HYPC
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(HYPC)
Giá(USDT)
Số lượng(HYPC)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào HYPC
Bán ra HYPC
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngHYPC
TổngUSDT
Khả dụng-- HYPC
Giá bán raUSDT
Số lượngHYPC
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...