Highstreet

HIGH/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000
Giá thấp nhất 24h
0.000
Vol 24h (HIGH)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000
Giá thấp nhất 24h
0.000
Vol 24h (HIGH)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
HIGH
Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
Tổng quan
Tên token
HIGH
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
100,000,000
Sổ lệnh
0.001

Giá(
USDT
)

(
HIGH
)

(
USDT
)

0.000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào HIGH
Bán ra HIGH
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngHIGH
TổngUSDT
Khả dụng-- HIGH
Giá bán raUSDT
Số lượngHIGH
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...