Highstreet
HIGH/USDT
1.191+6.52%
$0.00
Giá cao nhất 24h
1.225
Giá thấp nhất 24h
1.107
Vol 24h (HIGH)
161.15K
Số tiền 24h (USDT)
186.61K
Giá cao nhất 24h
1.225
Giá thấp nhất 24h
1.107
Vol 24h (HIGH)
161.15K
Số tiền 24h (USDT)
186.61K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
HIGH
Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
Tổng quan
Tên token
HIGH
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
100,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(HIGH)

(USDT)

1.191$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(HIGH)
Giá(USDT)
Số tiền(HIGH)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào HIGH
Bán ra HIGH
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngHIGH
TổngUSDT
Khả dụng-- HIGH
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngHIGH
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only