Hero Arena
HERA/USDT
0.0042530.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.004253
Giá thấp nhất 24h
0.004253
Vol 24h (HERA)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.004253
Giá thấp nhất 24h
0.004253
Vol 24h (HERA)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
HERA
Hero Arena is a Metaverse RPG Game builded on blockchain technology. We have inspiration from the Dota2 Game. It is a futuristic world with 5 different factions, each with their own strengths and weaknesses. Players can recruit heroes which then can be used to progress in the campaign mode and fight against the enemies. In the combat arena players can earn profit from your enemies.
Tổng quan
Tên token
HERA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
100,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(HERA)

(USDT)

0.004253$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(HERA)
Giá(USDT)
Số tiền(HERA)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào HERA
Bán ra HERA
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngHERA
TổngUSDT
Khả dụng-- HERA
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngHERA
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only