Hero Arena
HERA/USDT
0.01101-1.78%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01147
Giá thấp nhất 24h
0.01069
Vol 24h (HERA)
96.89K
Số tiền 24h (USDT)
1.07K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
HERA
Hero Arena is a Metaverse RPG Game builded on blockchain technology. We have inspiration from the Dota2 Game. It is a futuristic world with 5 different factions, each with their own strengths and weaknesses. Players can recruit heroes which then can be used to progress in the campaign mode and fight against the enemies. In the combat arena players can earn profit from your enemies.
Tổng quan
Tên token
HERA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(HERA)

(USDT)

0.01101$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(HERA)
Giá(USDT)
Số tiền(HERA)
Thời gian
Mua vào HERA
Bán ra HERA
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngHERA
TổngUSDT
Khả dụng-- HERA
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngHERA
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác