Hero Arena
HERA/USDT
0.0061430.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.006296
Giá thấp nhất 24h
0.006143
Vol 24h (HERA)
37.28K
Số tiền 24h (USDT)
232.35
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
HERA
Hero Arena is a Metaverse RPG Game builded on blockchain technology. We have inspiration from the Dota2 Game. It is a futuristic world with 5 different factions, each with their own strengths and weaknesses. Players can recruit heroes which then can be used to progress in the campaign mode and fight against the enemies. In the combat arena players can earn profit from your enemies.
Tổng quan
Tên token
HERA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(HERA)

(USDT)

0.006143$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(HERA)
Giá(USDT)
Số tiền(HERA)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào HERA
Bán ra HERA
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngHERA
TổngUSDT
Khả dụng-- HERA
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngHERA
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only