HEGIC
HEGIC/USDT
0.014581+0.17%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.014699
Giá thấp nhất 24h
0.014442
Vol 24h (HEGIC)
733.32K
Số tiền 24h (USDT)
10.69K
Giá cao nhất 24h
0.014699
Giá thấp nhất 24h
0.014442
Vol 24h (HEGIC)
733.32K
Số tiền 24h (USDT)
10.69K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
HEGIC
Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.
Tổng quan
Tên token
HEGIC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
3,012,009,888
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(HEGIC)

(USDT)

0.014581$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(HEGIC)
Giá(USDT)
Số tiền(HEGIC)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào HEGIC
Bán ra HEGIC
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngHEGIC
TổngUSDT
Khả dụng-- HEGIC
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngHEGIC
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only