Graph Token

GRT/USDT
0.1279--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.1293
Giá thấp nhất 24h
0.1271
Vol 24h (GRT)
385.36K
Số tiền 24h (USDT)
49.47K
Giá cao nhất 24h
0.1293
Giá thấp nhất 24h
0.1271
Vol 24h (GRT)
385.36K
Số tiền 24h (USDT)
49.47K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
GRT
The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
Tổng quan
Tên token
GRT
Thời gian phát hành
-
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(GRT)

(USDT)

0.1279$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào GRT
Bán ra GRT
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngGRT
TổngUSDT
Khả dụng-- GRT
Giá bán raUSDT
Số lượngGRT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only