GamesPad
GMPD/USDT
0.03780-5.33%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.04020
Giá thấp nhất 24h
0.03780
Vol 24h (GMPD)
500.21K
Số tiền 24h (USDT)
19.75K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
GMPD
GamesPad will be a one stop shop ecosystem for everything Gaming, Metaverse and NFT related. It will have a launchpad, Decentralized VC, Defi products, NFT marketplace and aggregator, gaming incubator, in house gaming studio and our own games. The GMPD token will have multiple use case including but not limited to getting tiers in the launchpad and Decentralized VC. GamesPad has partnered with top guilds, top influencers, top gaming projects and tier 1 funds.
Tổng quan
Tên token
GMPD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
500,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(GMPD)

(USDT)

0.03780$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(GMPD)
Giá(USDT)
Số tiền(GMPD)
Thời gian
Mua vào GMPD
Bán ra GMPD
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngGMPD
TổngUSDT
Khả dụng-- GMPD
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngGMPD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác