GraphLinq
GLQ/USDT
0.006278--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.006354
Giá thấp nhất 24h
0.005800
Vol 24h (GLQ)
8.33M
Số tiền 24h (USDT)
46.48K
Giá cao nhất 24h
0.006354
Giá thấp nhất 24h
0.005800
Vol 24h (GLQ)
8.33M
Số tiền 24h (USDT)
46.48K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
GLQ
GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.
Tổng quan
Tên token
GLQ
Thời gian phát hành
2021-04-19 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
500,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(GLQ)

(USDT)

0.006278$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào GLQ
Bán ra GLQ
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngGLQ
TổngUSDT
Khả dụng-- GLQ
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngGLQ
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only