GLOSFER
GLO/USDT
0.0001860-5.96%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0001978
Giá thấp nhất 24h
0.0001860
Vol 24h (GLO)
1.75M
Số tiền 24h (USDT)
334.11
Giá cao nhất 24h
0.0001978
Giá thấp nhất 24h
0.0001860
Vol 24h (GLO)
1.75M
Số tiền 24h (USDT)
334.11
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
GLO
GLOSFER is first generation blockchain enterprise in Korea. As early as 2014, it began to explore blockchain technology, with a layout in blockchain finance, medical care, government engineering, and asset trading. In 2017, GLOSFER developed South Korea' s famous DAG public blockchain HYCON. HYCON raised 3000BTC within 8 hours and was listed on top exchanges such as OKex.
Tổng quan
Tên token
GLO
Thời gian phát hành
2019-07-31 00:00:00
Giá phát hành
0.01 USDT
Tổng cung lưu hành
4,000,000,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(GLO)

(USDT)

0.0001860$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(GLO)
Giá(USDT)
Số tiền(GLO)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào GLO
Bán ra GLO
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngGLO
TổngUSDT
Khả dụng-- GLO
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngGLO
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only