GroupDAO

GDO/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000
Vol 24h (GDO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000
Vol 24h (GDO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
GDO
$GDO is a token designed to reward the users who have made unrequited contributions in Twitter. The most important factor is the number of followers, the second is the amount of statuses posted by the account, and we also refer to registration time. What we want to do is to build a new generation of web3.0-based social media platform with these users. We will create this platform together, govern it through DAO, and share its development rewards. Anyone who creates value will be rewarded fairly on this platform.
Tổng quan
Tên token
GDO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
100,000,000,000,000
Sổ lệnh
0.00000000001

Giá(
USDT
)

(
GDO
)

(
USDT
)

0.00000000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào GDO
Bán ra GDO
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngGDO
TổngUSDT
Khả dụng-- GDO
Giá bán raUSDT
Số lượngGDO
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...