Flamingo
FLM/USDT
0.114480.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.11448
Giá thấp nhất 24h
0.11351
Vol 24h (FLM)
605.06K
Số tiền 24h (USDT)
69.05K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
FLM
Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.
Tổng quan
Tên token
FLM
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
--
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(FLM)

(USDT)

0.11448$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(FLM)
Giá(USDT)
Số tiền(FLM)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào FLM
Bán ra FLM
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngFLM
TổngUSDT
Khả dụng-- FLM
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngFLM
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only