FIO Protocol

FIO/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (FIO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (FIO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
FIO
FIO Protocol (FIO) là một giao thức blockchain nhằm mục đích cho phép gửi/nhận tiền và token một cách tốt hơn. Token FIO là token tiện ích gốc của cơ sở hạ tầng blockchain của dự án, FIO Chain, và được sử dụng cho phí gas giao dịch và quản trị trên chuỗi.
Tổng quan
Tên token
FIO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
FIO
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(FIO)
Giá(USDT)
Số lượng(FIO)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào FIO
Bán ra FIO
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngFIO
TổngUSDT
Khả dụng-- FIO
Giá bán raUSDT
Số lượngFIO
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...