Filecoin
FIL36/USDT
5.2750.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
5.335
Giá thấp nhất 24h
5.262
Vol 24h (FIL36)
24.66K
Số tiền 24h (USDT)
130.64K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
FIL36
Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.
Tổng quan
Tên token
FIL36
Thời gian phát hành
2017-08-10 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(FIL36)

(USDT)

5.275$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(FIL36)
Giá(USDT)
Số tiền(FIL36)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào FIL36
Bán ra FIL36
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngFIL36
TổngUSDT
Khả dụng-- FIL36
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngFIL36
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only