FANC
FANC/USDT
1.023-6.23%
$0.00
Giá cao nhất 24h
1.098
Giá thấp nhất 24h
1.000
Vol 24h (FANC)
45.31K
Số tiền 24h (USDT)
46.61K
Giá cao nhất 24h
1.098
Giá thấp nhất 24h
1.000
Vol 24h (FANC)
45.31K
Số tiền 24h (USDT)
46.61K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
FANC
fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.
Tổng quan
Tên token
FANC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
3,000,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(FANC)

(USDT)

1.023$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(FANC)
Giá(USDT)
Số tiền(FANC)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào FANC
Bán ra FANC
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngFANC
TổngUSDT
Khả dụng-- FANC
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngFANC
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only