Flare Finance
EXFI/USDT
0.33930.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.3432
Giá thấp nhất 24h
0.3301
Vol 24h (EXFI)
251.17K
Số tiền 24h (USDT)
84.50K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
EXFI
Flare Finance cung cấp 6 sản phẩm tài chính cho phép người dùng của Flare Network hoạt động như một ngân hàng tạo ra lợi nhuận của riêng họ và trao đổi mà không phải trao quyền giám sát hoặc kiểm soát tài sản của họ cho một bên tập trung.
Tổng quan
Tên token
EXFI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
110,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(EXFI)

(USDT)

0.3393$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(EXFI)
Giá(USDT)
Số tiền(EXFI)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào EXFI
Bán ra EXFI
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngEXFI
TổngUSDT
Khả dụng-- EXFI
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngEXFI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only