EvilSquidGame
EVILSQUID/USDT
0.0000003626-2.89%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000003742
Giá thấp nhất 24h
0.0000003622
Vol 24h (EVILSQUID)
107.60B
Số tiền 24h (USDT)
39.59K

Nhắc nhở delist

Giao dịch EVILSQUID_USDT mà bạn chọn đã nằm trong khu vực giao dịch ẩn, nếu dự án không cải thiện trong thời gian quy định, MEXC sẽ thực hiện việc Delist, vì vậy hãy cẩn thận với rủi ro có thể xảy ra.

K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
EVILSQUID
Evil Squid Game is a decentralized project 100% owned by the community. Its ultimate goal is to establish ESG Metaverse. Before reaching this goal, it will bring a series of play-to-earn games and ESG Dao and unique ESG NFTs to the community, so that people can enjoy the fun of ESG games earlier, earn money from games and fully informed about the background of ESG Metaverse.
Tổng quan
Tên token
EVILSQUID
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
1,000,000,000,000
Số lệnh
0.0000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001

Giá(USDT)

(EVILSQUID)

(USDT)

0.0000003626$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(EVILSQUID)
Giá(USDT)
Số tiền(EVILSQUID)
Thời gian
Mua vào EVILSQUID
Bán ra EVILSQUID
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngEVILSQUID
TổngUSDT
Khả dụng-- EVILSQUID
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngEVILSQUID
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác