Ethereum
ETH/USDT
1,705.10-0.62%
$0.00
Giá cao nhất 24h
1,723.27
Giá thấp nhất 24h
1,668.56
Vol 24h (ETH)
91.99K
Số tiền 24h (USDT)
155.77M
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ETH
Ethereum là một nền tảng phi tập trung chạy các hợp đồng thông minh: các ứng dụng chạy chính xác như được lập trình mà không có bất kỳ khả năng nào về thời gian chết, kiểm duyệt, gian lận hoặc sự can thiệp của bên thứ ba.
Tổng quan
Tên token
ETH
Thời gian phát hành
2014-07-24 00:00:00
Giá phát hành
0.35 USDT
Tổng số phát hành
96,311,500
Số lệnh
0.01
0.01
0.1
1
10

Giá(USDT)

(ETH)

(USDT)

1,705.10$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ETH)
Giá(USDT)
Số tiền(ETH)
Thời gian
Spot
Mua với
Mua vào ETH
Bán ra ETH
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngETH
TổngUSDT
Khả dụng-- ETH
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngETH
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác