ExportMortosPlatform
EMP/USDT
0.02120.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0219
Giá thấp nhất 24h
0.0201
Vol 24h (EMP)
489.62K
Số tiền 24h (USDT)
10.36K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.0219
Giá thấp nhất 24h
0.0201
Vol 24h (EMP)
489.62K
Số tiền 24h (USDT)
10.36K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
EMP
The Export Motors Platform (EMP) aims to establish a block-chain tracking system for exported used car vehicles, vehicle information and export process data to create a transparent ecosystem for existing closed used car vehicles, sales management and trade tracking systems.
Tổng quan
Tên token
EMP
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(EMP)

(USDT)

0.0212$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(EMP)
Giá(USDT)
Số tiền(EMP)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào EMP
Bán ra EMP
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngEMP
TổngUSDT
Khả dụng-- EMP
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngEMP
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only