EdenLoop
ELT/USDT
0.0750+0.26%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0751
Giá thấp nhất 24h
0.0745
Vol 24h (ELT)
1.60M
Số tiền 24h (USDT)
118.81K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ELT
EdenLoop is an open-designed NFT Marketplace where NFTs are to be established in this market to perform the essential and expanded value of being feasible and usable in the Metaverse.
Tổng quan
Tên token
ELT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
800,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ELT)

(USDT)

0.0750$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ELT)
Giá(USDT)
Số tiền(ELT)
Thời gian
Spot
X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ELT
Bán ra ELT
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngELT
TổngUSDT
Khả dụng-- ELT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngELT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác