Elrond
EGLD/USDT
44.81--
$0.00
Giá cao nhất 24h
46.52
Giá thấp nhất 24h
44.02
Vol 24h (EGLD)
3.22K
Số tiền 24h (USDT)
148.65K
Giá cao nhất 24h
46.52
Giá thấp nhất 24h
44.02
Vol 24h (EGLD)
3.22K
Số tiền 24h (USDT)
148.65K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
EGLD
Elrond is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Elrond runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Elrond’s performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
Tổng quan
Tên token
EGLD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
23,016,298
Số lệnh
0.01
0.01
0.1
1
10

Giá(USDT)

(EGLD)

(USDT)

44.81$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào EGLD
Bán ra EGLD
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngEGLD
TổngUSDT
Khả dụng-- EGLD
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngEGLD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only