Egoras Credit
EGC/USDT
10.216+2.82%
$0.00
Giá cao nhất 24h
10.239
Giá thấp nhất 24h
9.920
Vol 24h (EGC)
4.75K
Số tiền 24h (USDT)
47.72K
Giá cao nhất 24h
10.239
Giá thấp nhất 24h
9.920
Vol 24h (EGC)
4.75K
Số tiền 24h (USDT)
47.72K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
EGC
The birth of the Egoras protocol marks the shift from a pool-based lending strategy to a token based strategy. Lenders provide liquidity by staking the credit token in a pool contract. Simultaneously in the same contract, the pooled funds can be borrowed by placing a collateral. Loans do not need to rely on the pooled funds but on the liquidity of the credit token.
Tổng quan
Tên token
EGC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
500,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(EGC)

(USDT)

10.216$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(EGC)
Giá(USDT)
Số tiền(EGC)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào EGC
Bán ra EGC
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngEGC
TổngUSDT
Khả dụng-- EGC
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngEGC
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only