DUX

DUX/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (DUX)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (DUX)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
DUX
Dux bắt đầu vào tháng 6 năm 2020, tập trung vào việc sử dụng cơ sở hạ tầng blockchain để tạo ra các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn, đồng thời cung cấp tính bảo mật trong quá trình giới thiệu những người mới tham gia Định hướng của hệ sinh thái DUX luôn có các mục đích sau: Chuyển đổi kinh tế xã hội thông qua việc tạo thu nhập được phân phối trong bối cảnh hòa nhập và trao quyền cho người dùng; Tạo điều kiện chuyển đổi từ nền kinh tế Web 2.0 sang Web 3.0; Hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh hấp dẫn, an toàn và có lợi nhuận cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi. Với việc lập kế hoạch tập trung vào việc tạo ra và tạo ra sự chuyển đổi kinh tế xã hội sâu sắc ở LATAM thông qua việc trao quyền công nghệ cho cơ sở người dùng của chúng tôi và những đổi mới phát sinh từ nền kinh tế Web 3.0. Hướng tới hệ sinh thái Web 3.0 dưới dạng DAO trực tiếp tham gia vào quá trình gia nhập an toàn của hơn 100 triệu người vào hệ sinh thái Web 3.0 trong 10 năm tới.
Tổng quan
Tên token
DUX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
DUX
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(DUX)
Giá(USDT)
Số lượng(DUX)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào DUX
Bán ra DUX
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDUX
TổngUSDT
Khả dụng-- DUX
Giá bán raUSDT
Số lượngDUX
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...