Databroker
DTX/USDT
0.024480.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.02448
Giá thấp nhất 24h
0.02448
Vol 24h (DTX)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.02448
Giá thấp nhất 24h
0.02448
Vol 24h (DTX)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
DTX
Databroker là một thị trường dữ liệu ngang hàng cho phép trao đổi dữ liệu thông qua mạng Polygon. Cơ sở hạ tầng của Databroker cho phép trao đổi dữ liệu bằng mạng polygon mà không cần bên thứ ba lưu trữ dữ liệu. DTX được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong quá trình trao đổi dữ liệu.
Tổng quan
Tên token
DTX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
225,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(DTX)

(USDT)

0.02448$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(DTX)
Giá(USDT)
Số tiền(DTX)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào DTX
Bán ra DTX
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDTX
TổngUSDT
Khả dụng-- DTX
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngDTX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only