DropsOwnershipPower
DOP/USDT
0.3244-0.42%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.3263
Giá thấp nhất 24h
0.3232
Vol 24h (DOP)
193.21K
Số tiền 24h (USDT)
62.78K
Giá cao nhất 24h
0.3263
Giá thấp nhất 24h
0.3232
Vol 24h (DOP)
193.21K
Số tiền 24h (USDT)
62.78K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
DOP
Drops DAO provides loans for NFT and DeFi assets, supplying them with much-needed utility.The protocol uses lending pools that enable any type of NFT asset to be used as collateral — from collectibles and metaverse items, to financial NFTs. Users can leverage their idle NFTs and DeFi tokens to obtain loans and earn extra yield.
Tổng quan
Tên token
DOP
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
15,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(DOP)

(USDT)

0.3244$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(DOP)
Giá(USDT)
Số tiền(DOP)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào DOP
Bán ra DOP
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDOP
TổngUSDT
Khả dụng-- DOP
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngDOP
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only