Etherisc DIP Token
DIP/USDT
0.010700.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01156
Giá thấp nhất 24h
0.00915
Vol 24h (DIP)
4.31M
Số tiền 24h (USDT)
43.75K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
DIP
Etherisc là một giao thức bảo hiểm phi tập trung mã nguồn mở cho phép tạo ra tập thể các sản phẩm và ứng dụng bảo hiểm thế hệ tiếp theo. Cách mạng hóa một ngành được đánh dấu bởi trải nghiệm người tiêu dùng kém và thị trường chưa được phục vụ, Etherisc nhằm tạo ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực bảo hiểm, được đặc trưng bởi phạm vi bảo hiểm công bằng hơn, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người.
Tổng quan
Tên token
DIP
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(DIP)

(USDT)

0.01070$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(DIP)
Giá(USDT)
Số tiền(DIP)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào DIP
Bán ra DIP
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDIP
TổngUSDT
Khả dụng-- DIP
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngDIP
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only