DfiStarter
DFI/USDT
0.00283--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00298
Giá thấp nhất 24h
0.00280
Vol 24h (DFI)
7.26M
Số tiền 24h (USDT)
21.09K
Giá cao nhất 24h
0.00298
Giá thấp nhất 24h
0.00280
Vol 24h (DFI)
7.26M
Số tiền 24h (USDT)
21.09K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
DFI
DfiStarter is the First Project Accelerator for Dfinity. The DfiStarter accelerates premier projects on Dfinity with crowdfunding, marketing, AMM, public relations, and tech support services.
Tổng quan
Tên token
DFI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
100,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(DFI)

(USDT)

0.00283$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào DFI
Bán ra DFI
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDFI
TổngUSDT
Khả dụng-- DFI
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngDFI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only