DfiStarter
DFI/USDT
0.02939-0.97%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.02995
Giá thấp nhất 24h
0.02926
Vol 24h (DFI)
2.97M
Số tiền 24h (USDT)
87.82K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
DFI
DfiStarter is the First Project Accelerator for Dfinity. The DfiStarter accelerates premier projects on Dfinity with crowdfunding, marketing, AMM, public relations, and tech support services.
Tổng quan
Tên token
DFI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(DFI)

(USDT)

0.02939$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(DFI)
Giá(USDT)
Số tiền(DFI)
Thời gian
Spot
X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào DFI
Bán ra DFI
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDFI
TổngUSDT
Khả dụng-- DFI
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngDFI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác