DefiDollar
DFD/USDT
0.027930.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.02813
Giá thấp nhất 24h
0.02787
Vol 24h (DFD)
1.69M
Số tiền 24h (USDT)
47.33K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
DFD
DFD is DefiDollar's governance token in which holders will be able to participate in protocol governance and act as a backstop for $DUSD to mitigate large peg deviations.
Tổng quan
Tên token
DFD
Thời gian phát hành
2021-04-28 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(DFD)

(USDT)

0.02793$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(DFD)
Giá(USDT)
Số tiền(DFD)
Thời gian
Spot
X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào DFD
Bán ra DFD
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDFD
TổngUSDT
Khả dụng-- DFD
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngDFD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác