Domani Protocol

DEXTF/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (DEXTF)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (DEXTF)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
DEXTF
Domani Protocol là cơ sở hạ tầng quản lý tài sản kỹ thuật số trên blockchain cho phép mọi người tạo, đúc và đổi tiền XTF. Mỗi quỹ XTF là một token ERC20 có địa chỉ và hợp đồng riêng cho phép người dùng nắm giữ, giao dịch, chuyển nhượng, mua lại và sử dụng quỹ XTF giống như bất kỳ token nào khác. Các quỹ XTF cũng có thể kết hợp được, cả downstream (vì bất kỳ ERC20 nào, chúng có thể được sử dụng bởi các giao thức khác làm tài sản thế chấp hoặc cơ sở cho bất kỳ ứng dụng DeFi nào) và upstream (chúng có thể chứa nhiều ERC20 khác như tùy chọn phi tập trung, tạo ra token, nhóm thanh khoản, v.v. ).
Tổng quan
Tên token
DEXTF
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
100,000,000
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
DEXTF
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào DEXTF
Bán ra DEXTF
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDEXTF
TổngUSDT
Khả dụng-- DEXTF
Giá bán raUSDT
Số lượngDEXTF
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...