DEXE/ETH

DEXE
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (DEXE)
0.00
Số lượng 24H (ETH)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (DEXE)
0.00
Số lượng 24H (ETH)
0.00
K-line
Chi tiết
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
DEXE
Tổng quan
Tên token
DEXE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
98,942,301
Sổ lệnh
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
ETH
)

(
DEXE
)

(
ETH
)

0.000000<$0.01
Giao dịch mới nhất
Giao dịch mới nhất
Số lượng(DEXE)
Giá(ETH)
Số lượng(DEXE)
Thời gian
Spot
 
5X-X Futures
Spot
 
5X-X Futures
Maker --% / Taker --%
Mua vào
Bán ra
Limit
Stop-limit
Mua với
Khả dụng-- ETH
Giá mua vàoETH
Số lượngDEXE
TổngETH
Khả dụng-- DEXE
Giá bán raETH
Số lượngDEXE
TổngETH
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
TP/SL
Đã khớp lệnh
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...