DEUS Finance
DEUS/USDT
124.53--
$0.00
Giá cao nhất 24h
124.53
Giá thấp nhất 24h
103.06
Vol 24h (DEUS)
60.43
Số tiền 24h (USDT)
6.76K
Giá cao nhất 24h
124.53
Giá thấp nhất 24h
103.06
Vol 24h (DEUS)
60.43
Số tiền 24h (USDT)
6.76K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
DEUS
DEUS Finance là một giao thức Tài chính phi tập trung cho phép bất kỳ bên thứ 3 nào tạo các công cụ tài chính. Bất kỳ tài sản nào có thể được xác minh và theo dõi bởi một nhà tiên tri đều có thể được tích hợp vào một sản phẩm hoặc công cụ tài chính, với DEUS hoạt động như một tổ chức phi tập trung
Tổng quan
Tên token
DEUS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
160,000
Số lệnh
0.01
0.01
0.1
1
10

Giá(USDT)

(DEUS)

(USDT)

124.53$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào DEUS
Bán ra DEUS
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDEUS
TổngUSDT
Khả dụng-- DEUS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngDEUS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only