CROWD
CWD/USDT
0.00034380.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0003593
Giá thấp nhất 24h
0.0003351
Vol 24h (CWD)
613.87M
Số tiền 24h (USDT)
212.59K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
CWD
Mục tiêu cuối cùng của CROWD là cung cấp một khuôn khổ mang lại cơ hội bình đẳng cho các nhà đầu tư cá nhân từ giai đoạn cấp vốn ban đầu cho các dự án blockchain khởi nghiệp. CROWD là một nền tảng IDO dựa trên Binance Smart Chain để cung cấp vốn cho các dự án blockchain trẻ có triển vọng với lợi thế giao dịch nhanh hơn và phí thấp theo Binance Smart Chain.
Tổng quan
Tên token
CWD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
2,500,000,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(CWD)

(USDT)

0.0003438$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(CWD)
Giá(USDT)
Số tiền(CWD)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào CWD
Bán ra CWD
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCWD
TổngUSDT
Khả dụng-- CWD
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngCWD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only