Curve

CRV/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (CRV)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (CRV)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
CRV
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
Tổng quan
Tên token
CRV
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
3,303,030,299
Sổ lệnh
0.0001

Giá(
USDT
)

(
CRV
)

(
USDT
)

0.0000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào CRV
Bán ra CRV
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCRV
TổngUSDT
Khả dụng-- CRV
Giá bán raUSDT
Số lượngCRV
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...