CPAY
CPAY/USDT
0.0003926-0.15%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0003948
Giá thấp nhất 24h
0.0003915
Vol 24h (CPAY)
104.21M
Số tiền 24h (USDT)
41.16K
Giá cao nhất 24h
0.0003948
Giá thấp nhất 24h
0.0003915
Vol 24h (CPAY)
104.21M
Số tiền 24h (USDT)
41.16K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
CPAY
CPAY is the stable gas token for CENNZnet, which will be used to pay trading fees and staker block rewards.
Tổng quan
Tên token
CPAY
Thời gian phát hành
2021-01-06 00:00:00
Giá phát hành
Tổng cung lưu hành
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(CPAY)

(USDT)

0.0003926$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(CPAY)
Giá(USDT)
Số tiền(CPAY)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào CPAY
Bán ra CPAY
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCPAY
TổngUSDT
Khả dụng-- CPAY
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngCPAY
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only