Centric Swap

CNS/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000
Vol 24h (CNS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000
Vol 24h (CNS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
CNS
CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.
Tổng quan
Tên token
CNS
Thời gian phát hành
2020-05-05 08:41:26
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
74,349,961,704.446133
Sổ lệnh
0.000000001

Giá(
USDT
)

(
CNS
)

(
USDT
)

0.000000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào CNS
Bán ra CNS
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCNS
TổngUSDT
Khả dụng-- CNS
Giá bán raUSDT
Số lượngCNS
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...