Cloudbric
CLB/USDT
0.003300.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00330
Giá thấp nhất 24h
0.00330
Vol 24h (CLB)
1.76M
Số tiền 24h (USDT)
6.00K
Giá cao nhất 24h
0.00330
Giá thấp nhất 24h
0.00330
Vol 24h (CLB)
1.76M
Số tiền 24h (USDT)
6.00K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
CLB
Cloudbric, as the first company in the APAC region to launch a cloud-based web firewall service, is a global cloud & edge security service provider protecting over 100,000 sites in over 90 countries worldwide.
Tổng quan
Tên token
CLB
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(CLB)

(USDT)

0.00330$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(CLB)
Giá(USDT)
Số tiền(CLB)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào CLB
Bán ra CLB
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCLB
TổngUSDT
Khả dụng-- CLB
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngCLB
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only