Chiliz
CHZ/USDT
0.117809+8.70%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.118748
Giá thấp nhất 24h
0.106580
Vol 24h (CHZ)
12.26M
Số tiền 24h (USDT)
1.35M
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
CHZ
Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.
Tổng quan
Tên token
CHZ
Thời gian phát hành
2019-07-02 00:00:00
Giá phát hành
Tổng số phát hành
8,888,888,888
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(CHZ)

(USDT)

0.117809$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(CHZ)
Giá(USDT)
Số tiền(CHZ)
Thời gian
Mua vào CHZ
Bán ra CHZ
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCHZ
TổngUSDT
Khả dụng-- CHZ
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngCHZ
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác