Tranchess
CHESS/USDT
0.2531-3.65%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.2693
Giá thấp nhất 24h
0.2521
Vol 24h (CHESS)
487.16K
Số tiền 24h (USDT)
128.56K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
CHESS
Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.
Tổng quan
Tên token
CHESS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
300,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(CHESS)

(USDT)

0.2531$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(CHESS)
Giá(USDT)
Số tiền(CHESS)
Thời gian
Mua vào CHESS
Bán ra CHESS
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCHESS
TổngUSDT
Khả dụng-- CHESS
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngCHESS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác