Tranchess
CHESS/USDT
0.2100--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.2110
Giá thấp nhất 24h
0.2085
Vol 24h (CHESS)
385.45K
Số tiền 24h (USDT)
84.61K
Giá cao nhất 24h
0.2110
Giá thấp nhất 24h
0.2085
Vol 24h (CHESS)
385.45K
Số tiền 24h (USDT)
84.61K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
CHESS
Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.
Tổng quan
Tên token
CHESS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
300,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(CHESS)

(USDT)

0.2100$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào CHESS
Bán ra CHESS
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCHESS
TổngUSDT
Khả dụng-- CHESS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngCHESS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only