Crypto Gaming United
CGU/USDT
0.09800.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.1060
Giá thấp nhất 24h
0.0977
Vol 24h (CGU)
5.72M
Số tiền 24h (USDT)
586.37K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
CGU
Crypto Gaming United (CGU) is a platform for lending NFTs to blockchain gamers, helping them increase their earnings and access better opportunities on play-to-earn titles. CGU is the native currency of the CGU DAO, and takes the form of a BEP20 token with a total supply of 1 billion.
Tổng quan
Tên token
CGU
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(CGU)

(USDT)

0.0980$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(CGU)
Giá(USDT)
Số tiền(CGU)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào CGU
Bán ra CGU
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCGU
TổngUSDT
Khả dụng-- CGU
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngCGU
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only