Celestial
CELT/USDT
0.004739+3.35%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.005535
Giá thấp nhất 24h
0.004326
Vol 24h (CELT)
73.90M
Số tiền 24h (USDT)
348.46K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
CELT
Celestial is the world’s first blockchain metaverse star wars game with GameFi + SocialFi + NFTSwap where the SocialFi part is the highlight as Celestial metaverse has interstellar alliances, encouraging the players to form alliances to defend against enemies, and jointly plunder minerals from other planets. Combining the social and game makes the socialization more qualified as it connects people with financial support.
Tổng quan
Tên token
CELT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
5,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(CELT)

(USDT)

0.004739$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(CELT)
Giá(USDT)
Số tiền(CELT)
Thời gian
Mua vào CELT
Bán ra CELT
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngCELT
TổngUSDT
Khả dụng-- CELT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngCELT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác