Burger Swap
BURGER/USDT
0.6059+0.16%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.6256
Giá thấp nhất 24h
0.5874
Vol 24h (BURGER)
208.90K
Số tiền 24h (USDT)
127.87K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
BURGER
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.
Tổng quan
Tên token
BURGER
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
--
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(BURGER)

(USDT)

0.6059$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BURGER)
Giá(USDT)
Số tiền(BURGER)
Thời gian
Mua vào BURGER
Bán ra BURGER
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBURGER
TổngUSDT
Khả dụng-- BURGER
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngBURGER
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác