Burger Swap
BURGER/USDT
0.7414--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.7500
Giá thấp nhất 24h
0.7173
Vol 24h (BURGER)
129.88K
Số tiền 24h (USDT)
94.16K
Giá cao nhất 24h
0.7500
Giá thấp nhất 24h
0.7173
Vol 24h (BURGER)
129.88K
Số tiền 24h (USDT)
94.16K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
BURGER
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.
Tổng quan
Tên token
BURGER
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
--
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(BURGER)

(USDT)

0.7414$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào BURGER
Bán ra BURGER
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBURGER
TổngUSDT
Khả dụng-- BURGER
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngBURGER
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only