BTC3L/USDT
BTC3 X lần Long
0.594+1.88%
$0.00
Tỉ lệ phí
0.001%
Giá trị ròng
--
Giá cao nhất 24h
0.604
Giá thấp nhất 24h
0.577
Vol 24h (BTC3L)
3.39M

BTC3L là mã thông báo đòn bẩy cho BTC 3 x Long . Sản phẩm có thể bị biến động mạnh và hao mòn giá trị tài sản ròng.

Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp về ETF trước khi giao dịch.

K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
BTC3L
Tổng quan
Tên token
Thời gian phát hành
Link liên quan
Giá phát hành
Tổng số phát hành
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(BTC3L)

(USDT)

0.594$0.00
--
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BTC3L)
Giá(USDT)
Số tiền(BTC3L)
Thời gian
Mua vào BTC3L
Bán ra BTC3L
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBTC3L
TổngUSDT
Khả dụng-- BTC3L
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngBTC3L
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Hồ sơ hợp nhất (0)
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác
Quay lại đầu trang