BOSON

BOSON/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (BOSON)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (BOSON)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
BOSON
Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.
Tổng quan
Tên token
BOSON
Thời gian phát hành
2021-04-08 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
200,000,000
Sổ lệnh
0.0001

Giá(
USDT
)

(
BOSON
)

(
USDT
)

0.0000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào BOSON
Bán ra BOSON
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBOSON
TổngUSDT
Khả dụng-- BOSON
Giá bán raUSDT
Số lượngBOSON
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...