Spookyswap
BOO/USDT
1.403+5.48%
$0.00
Giá cao nhất 24h
1.451
Giá thấp nhất 24h
1.304
Vol 24h (BOO)
48.12K
Số tiền 24h (USDT)
64.64K
Giá cao nhất 24h
1.451
Giá thấp nhất 24h
1.304
Vol 24h (BOO)
48.12K
Số tiền 24h (USDT)
64.64K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
BOO
SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.
Tổng quan
Tên token
BOO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
7,294,050
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(BOO)

(USDT)

1.403$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BOO)
Giá(USDT)
Số tiền(BOO)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào BOO
Bán ra BOO
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBOO
TổngUSDT
Khả dụng-- BOO
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngBOO
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only