Boost Coin

BOOST/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000
Vol 24h (BOOST)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000
Vol 24h (BOOST)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
BOOST
Boost là một công ty DeFi có một số sản phẩm và dịch vụ như DEX, trình quản lý danh mục đầu tư và bot giao dịch AI.
Tổng quan
Tên token
BOOST
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.0000001

Giá(
USDT
)

(
BOOST
)

(
USDT
)

0.0000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào BOOST
Bán ra BOOST
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBOOST
TổngUSDT
Khả dụng-- BOOST
Giá bán raUSDT
Số lượngBOOST
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...