BONE SHIBASWAP
BONE/USDT
0.8317-7.90%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.9200
Giá thấp nhất 24h
0.8239
Vol 24h (BONE)
950.17K
Số tiền 24h (USDT)
826.32K
Giá cao nhất 24h
0.9200
Giá thấp nhất 24h
0.8239
Vol 24h (BONE)
950.17K
Số tiền 24h (USDT)
826.32K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
BONE
BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.
Tổng quan
Tên token
BONE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
250,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(BONE)

(USDT)

0.8317$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BONE)
Giá(USDT)
Số tiền(BONE)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào BONE
Bán ra BONE
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBONE
TổngUSDT
Khả dụng-- BONE
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngBONE
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only